Sbor 

vede Marcela Bartoňová

předběžný rozvrh 

pondělí 14:30-15:30

přihlášky a další informace

marcela.barton@gmail.com