Mladý zdravotník

60 minut

předběžný rozvrh

středa 14-15 Mníšek

čtvrtek 14:45-15:45 Nová Ves

od 8 let

Základy první pomoci a zdravověda pro děti. 

Učíme se dokonale poznat lidské tělo, jak co funguje, učíme se předcházet úrazům, základy péče o zdraví, rozpoznat život ohrožující situace, jak v případě nehody pomoci, zachovat klid, přivolat pomoc dospělého. Získáváme sebedůvěru a odvahu.

Na konci školního roku se zúčastníme soutěže mladých zdravotníků pořádané Českým červeným křížem.

Vede Marcela Kretschmerová, akreditovaný zdravotník, akreditace MŠMT č. MSMT-20770/2020-1/212

přihlásit