Přihlášky na školní rok 2024/25

přihláška se stává platnou okamžikem uhrazení platby za kroužek, k platbě budete vyzváni po dostatečném počtu přihlášených dětí