Přihlášky na školní rok 2023/24

přihláška se stává platnou okamžikem uhrazení platby za kroužek, k platbě budete vyzváni po dostatečném počtu přihlášených dětí