Provozní řád Ještěrky

- svrchní oděv a obuv se odkládá u vstupu, zde si prosím nenechávejte žádné cennosti

- k převlečení a odložení ostatních oděvů jsou určeny šatny v zadní části provozovny

- cenné věci si vezměte s sebou do sálu, nebo požádejte personál o jejich uzamčení  

- Pilates a jóga se cvičí na boso bez obuvi, případně s protiskluzovou ponožkou na vlastní podložce

- každý účastník je povinen se chovat tiše a ohleduplně k ostatním účastníkům kurzů i personálu Ještěrky

- je zakázáno ničit vybavení a pomůcky Ješterky

- každý účastník je povinen řídit se pokyny personálu Ještěrky

Za hrubé opakované porušování řádu bude účastník bez náhrady vyloučen.